вили чанева

vili. makeup.

vili the makeup artist

for English scroll down or click here

Казвам се Вили Чанева

Често се чудя защо съм така обхваната от страстта за грим. Имам няколко луди идеи за това, но ще стигнем до този момент, ако ме опознаете по-добре. Накратко: това, което ме влюбва в изкуството и особено в изкуството на грима, е фактът, че е способен да променя хората. От промяна на начина, по който изглеждат, през промяна на начина, по който те се чувстват заради начина, по който изглеждат ... Как един щрих с четката може да направи цяла Вселена различна.


Живея и движа малък градски бизнес Vili Makeup в мъничък салон в самото сърце на София. София е столицата на България. Както страната, така и градът са невероятна смесица на контрастни - текстура, на която обичам да играя. Чувствай се добре дошъл да се присъединиш към мен в моето пътуване, в което има много място за:


Грим

Поставяне на мигли косъм по косъм

Изграждането на вежди чрез микроблейдинг

Ще се възползвам от шанса да ви информирам за Vili. Makeup. отвътре

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageработим и се забавлявамеВили изненадва със смела нова прическа - половината коса я НЯМА!

my name is Vili Chaneva

I am often wondering why am I so passionate about makeup. I have a few crazy ideas about that, but we will come to that point if you get to know me better. Briefly: what gets me in love with art and especially the art of Makeup is the fact it’s capable of changing people. From changing the way they look to changing the way they feel about the way they look …How a single brush stroke is what can make a whole Universe of a difference.


I am living and running my local Vili Makeup brand in a small saloon in the very heart of my hometown of Sofia. Sofia is the capital city of Bulgaria. Both the country and the city are an incredible mixture contrasts - a texture I love playing on. Feel welcome to join me in my journey in which there’s so much space for:


Makeup

Applying individual lashes

Outlining the elbows with Microblading

I will also use the chance to give you some Vili. Makeup. insights